Saç ektirdiğim belli olur mu?

İlk 15 günlük süreçte ekim işleminin yaptığı belli olur. Ancak bu süreçte yumuşak bir şapka
ile ekim yapılan bölgeyi gizleyebilirsiniz. 15 günlük süreçten sonra operasyon izleri hemen
hemen kaybolmuş olacaktır. Bundan sonra her geçen süre sonrasında durum daha da doğala
yakın olacağından asla belli olmayacaktır.

2018-05-02T21:47:58+00:00

    Open chat